Bet

Đây là lý do tại sao các anh lại cứ thích đến những tiệm tóc có nhân viên nữ