Bet

Giả vờ có lòng tốt đưa chị hàng xóm Yu Shinoda về nhà rồi giở trò đồi bại