Bet

làm cho em yêu Rui Nozomon lên đỉnh chỉ bằng màn dạo đầu