Bet

Lần đầu em nó còn ngượng ngùng mà anh bạn diễn vồ vập quá