Bet

Ngày đầu về ra mắt đã bị bố chồng tương lại đè ra địt trên ghế